ตามความเชื่อของคนอีสาน ลางบอกเหตุมีอยู่หลายอย่าง ทั้งลางดีและลางร้าย ดังนี้

1. จิ้งจกทัก หรือคนจาม (ตอนเริ่มเดินทาง)

 • ถ้าจิ้งจกทัก หรือคนจาม อยู่ทางด้านหน้า ท่านว่าดีให้รีบไป จะสมหวังทุกประการ
 • ถ้าจิ้งจกทัก หรือคนจาม อยู่ทางด้านขวา ท่านว่าไม่ดี ไม่ควรไป จะไม่สำเร็จ
 • ถ้าจิ้งจกทัก หรือคนจาม อยู่ทางด้านหลัง ท่านว่าไม่ดี ไม่ควรไป
 • ถ้าจิ้งจกทัก หรือคนจาม อยู่ทางด้านซ้าย ท่านว่าดีให้รีบไป หรือจะทำอะไรให้รีบทำ จะสำเร็จทุกประการ
 • ถ้าจิ้งจกทัก หรือคนจาม จากที่สูง ท่านว่าไม่ดี ไม่ควรเดินทางไกล จะประสบอุบัติเหตุ
 • ถ้าจิ้งจกทัก หรือคนจาม อยู่ทางด้านล่าง ท่านว่าดีให้รีบไป งานที่ตั้งใจไว้ ลงมือได้เลย
 

2. ในขณะเดินทางถ้ามีสัตว์ จะเป็นสัตว์ประเภทใด ก่อลางให้ดังนี้ (ลางขณะเดินทาง)

 • วิ่งตัดหน้าจากขวาไปซ้าย ท่านว่าไม่ดี ควรหยุดเดินท่างต่อ
 • วิ่งตัดหน้าจากซ้ายไปขวา ท่านว่าดี จะมีโชค เร่งเดินเถิด
 • วิ่งออกไปข้างหน้า ท่านว่าเร่งเดินทางเถิด งานที่ไปจะสำเร็จ
 • วิ่งสวนจากหน้า ตรงไปยังข้างหลัง ให้ทำทีหยุดพักชั่วคราว   แล้วเดินทางต่อจะมัลาภ
 • วิ่งขึ้นบนขาของเรา ท่านว่าไม่ดีห้ามเดินทาง จะได้รับเคราะห์
 • ถ้ามีสัตว์มาชนข้างหลัง ท่านว่าดี รีบเดินทางเถิดจะมีโชค
 • ถ้ามีสัตว์มาชนข้างหน้า ท่านว่าให้เดินหลีกข้างทาง จากทางหลัก ไปสักพัก จึงกลับมาเดินบนทางหลัก จะมีโชค
 • ถ้ามีสัตว์มาชนข้างซ้าย ให้เอ่ยปากฝากเคราะห์กับแม่ธรณีก่อน  แล้วเดินทางต่อจะปลอดภัย
 • ถ้ามีสัตว์มาชนข้างขวา ท่านว่าไม่ควรเร่งดินทาง ควรพักในระหว่างทางก่อน แล้วจะได้ลาภ
 • ถ้าโดนสัตว์ชน โดยกำหนดทิศทางไม่ได้ ท่านว่าให้เอ่ยปากว่าโชคก่อน  แล้วฝากเคราะห์กับต้นไม้ใหญ่  แล้วจึงเดินทางต่อจะมีโชคลาภ

ข้อแนะนำ : เมื่อพบลางที่เป็นเคราะห์ ให้สวดเสียเคราะห์ทันที  ถ้าเห็นลางที่เป็นโชค ก็ให้สวดรับโชค เหมือนตามที่แนะนำไว้ในตอน คำทำทายเกี่ยวกับการเขม่น