ถ้าอยากรู้ว่าเด็กในท้อง ว่าเป็นชายหรือหญิง ดูได้สองอย่าง
  • เมื่อแม่ท้องแก่เลย ๖-๗ เดือนไปแล้ว ให้ดูสะดือของแม่ว่าหงายหรือคว่ำ  ถ้าหงายทายว่าเป็นผู้หญิง คว่ำทายว่าเป็นผู้ชาย
  • หรือเอา อายุ ปัจจุบันของพ่อและแม่ บวกกัน คูณด้วย ๓ แล้วหารด้วย ๗ ได้เศษเท่าไหร่ ทายตามเศษนั้น
    • ๑ , ๓ เป็นชาย และจะเลี้ยงยาก
    • ๒ , ๔ , ๖ เป็นหญิง และจะเลี้ยงง่าย
    • ๗ , ๐  เป็นหญิง และเลี้ยงยาก