ดวงดาว จากฟากฟ้ามีอิทธิพล ต่อความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย  โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ของชีวิตมนุษย์และดวงดาว และสามารถใช้อธิบาย บุคลิก ลักษณะ นิสัย และจังหวะชีวิตของมนุษย์ได้ดีในระดับหนึ่ง  การทายนิสัยจาก เดือนเกิด เป็นการอ่านนิสัยจาก ดาวอาทิตย์ ๑ ที่สถิตย์ในราศีต่างๆ ตามเดือนที่เกิด แต่ถ้าจะดูดวงอย่างละเอียดแล้ว ต้องดูจาก ลัคนา ซึ่ง จะเกี่ยวข้องกับ วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิด...

สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นชาวลัคนาราศีอะไร เชิญทางนี้ก่อน ครับ....

 

  คุณมี ลัคนา อยู่...ราศี...? คลิ๊ก!!

ลัคนาราศี

 

ราศีเมษ aries

ราศีเมษ

หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ เมษายน  -  ๑๒ พฤษภาคม

ราศีแห่งความจริง เปิดเผย ตรงไปตรงมา สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ แพะ ผู้กระตือรือล้น อดทน รักอิสระ   อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีเมษ จะมีนิสัยชอบมองหาอุดมคติ และชอบเป็นผู้นำทางความคิด มีกำลังใจแรงกล้า และออกจะดื้อดึง ยึดมั่นในความคิดของตัวเองอยู่ไม่น้อย ค่อนข้างจะยึดมั่นในกฏเกณฑ์กติกา  ระบบประสาทตื่นตัวดี กระตือรือล้น แต่ไม่ค่อยจะรอบคอบ ตรงไปตรงมา ชอบเหตุผลและนิยมการโต้แย้ง กล้าหาญและชอบความรุนแรง..

ราศีพฤษ taurus

ราศีพฤษภ

หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม  -  ๑๒ มิถุนายน

ราศีแห่งความเชื่อฟัง สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ วัว ผู้รักสงบ เชื่อฟัง แต่ว่าถ้าวันไหนวัวผู้มีกำลังนี้ ไม่สบอารมณ์ ดื้อขึ้นมาละก็ เป็นเรื่องใหญ่   อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีพฤษภ  จะ มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ค่อยนิยมการเปลี่ยนแปลง  เมื่อชอบ หรือเชื่อในสิ่งใดแล้ว จะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงง่ายๆ จัดอยู่ในประเภท รักแล้วรักเลย ถ้าวิถีชีวิตไม่ค่อยได้เข้าสังคม บุคคลในราศีนี้จะดูนิ่งๆ เงียบๆ พูดช้า หนักแน่น   บุคคลในราศีนี้เวลาโกรธจะมีโทษะร้ายแรง อำนาจทำลายสูง...

ราศีเมถุน gemini

ราศีเมถุน

หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ มิถุนายน  -  ๑๒ กรกฎาคม

ราศีแห่งการเคลื่อนไหว สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ คนคู่  ผู้ชอบเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลง  ชอบทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกัน    อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีเมถุน  จะ มีนิสัยชอบจับปลาสองมือ กล่าวคือชอบทำอะไรสองอย่างในเวลาเดีียวกัน ความคิดอ่านไว เปลี่ยนใจง่าย พูดจาคล่องแคล่ว  โกรธง่าย ใจน้อย ตกใจง่าย มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ที่แปลี่ยนแปลงได้เก่ง  ชอบคิดและสามารถแยกแยะหาเหตุผล พิจารณาความรู้สึกของตัวเองได้ดี 

ราศีกรกฎ cancer

ราศีกรกฎ

หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม  -  ๑๒ สิงหาคม

ราศีของผู้รักในอำนาจราชศักดิ์  สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ ปู  ผู้ที่ภายนอกดูแข็งแกร่ง แต่ภายในกลับอ่อนไหว   อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีกรกฎ  จะ มีนิสัยชอบใช้ความรู้สึกนึกคิด นำทางชีวิตมากกว่าการใช้เหตุผล จะกระทำการสิ่งใดจะเป็นไปตามขั้นตอนอย่างช้าๆ พัฒนาตัวเองไปตามลำดับ  และ บรรลุผลอย่างเด็ดขาดไม่พลาดเป้า...

ราศีสิงห์ leo

ราศีสิงห์

หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ สิงหาคม  -  ๑๒ กันยายน

ราศีของผู้รักความสามัคคี สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ สิงห์โต  ผู้มีความปรารถนาที่จะปกครองผู้อื่น ด้วยความรัก ความเมตตา และความสามัคคี    อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีสิงห์  จะ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีอำนาจในตัว มีความเมตตา มีเสน่ห์  มีความคิดและเป็นนักปฏิบัติตามความคิดไปตามลำดับจนสำเร็จผล  ผู้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปกครองผู้อื่น แต่เป็นการปกครองด้วยความรัก เมตตา สามัคคีธรรม  มีอำนาจ ตบะ ที่จะโน้มน้าวให้ผู้อื่นทำตามความคิดตนอย่างประหลาด...

ราศีกันย์ virgo

ราศีกันย์

หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑๓ กันยายน  -  ๑๒ ตุลาคม

ราศีของผู้ชำนาญการ สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ ผู้หญิง  ผู้ฉลาด มีความละเอียด พินิจพิเคราะห์    อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีกันย์  เป็น ผูมีปัญญาดีมาก ชอบปรัชญาและเหตุผล สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ แจกแจง ชอบอยู่ในโลกของการทำงาน และมีวิธีการทำงานให้สำเร็จด้วยวิธีการแปลกๆ มีความวิริยะพากเพียรดีมาก ค่อนข้างไว้ตัว ถ้าไม่ได้รับการอบรมมาดี มักเห็นแก่ตัว หมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเอง...