www.pookazza.com

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
สมุนไพรใกล้ตัว:: ยาระบาย แก้ท้องผูก

ติดตาม Pookazza.com ผ่านทาง Twitter คลิ๊ก..!!

สมุนไพรใกล้ตัว:: ยาระบาย แก้ท้องผูก

{YENGO728x90-GEN}

ด้วยวิถีการดำรงชีวิตที่ค่อนข้างจะเร่งรีบในปัจจุบัน ที่ผู้คนต้องพึ่งพาอาหารถุง หรือไม่ก็อาหารสำเร็จรูป ซึ่งห่างไกลจากอาหารสดๆจากธรรมชาติออกไปทุกที  ทำให้มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายค่อนข้างมาก ยาแผนปัจจุบันที่ใช้เป็น ยาระบาย แก้ท้องผูก ให้ผลที่ค่อนข้างรุนแรง ทำให้มีอาการเหนื่อยเพลีย และรับประทาน นานๆจะเกิดอาการดื้อยา 

สมุนไพรที่ใช้เป็น ยาระบาย แก้ท้องผูก ชุดนี้ เป็นสมุนไพรประจำครอบครัวที่ใช้อยู่เป็นประจำ ประกอบด้วยสมุนไพรหลายตัว ให้ผลค่อนข้างนุ่มนวล ไม่เพลีย อาจจะต้องรับประทานต่อเนื่อง สองสามวัน จึงจะเห็นผล สามารถรับประทานต่อเนื่องได้เรื่อยๆ ไม่มีอาการดื้อยา ส่วนประกอบมีดังนี้

กำแพงเจ็ดชั้น ตาไก้ ตะไก้
ต้นกำแพงเจ็ดชั้น (ตาไก้)
ลีลาวดี จำปาลาว
ลีลาวดี (จำปาลาว)
เพกา ลิ้นฟ้า ลิ้นไม้
ต้นเพกา(หมากลิ้นไม้)

 

 

ก้านเหลือง
ต้นก้านเหลือง

ตาหลดป่า โตลดป่า

ตาหลดป่า

 

 1. ต้น,กิ่ง กำแพงเจ็ดชั้น   1  ส่วน
 2. ราก ตาหลดป่า   1  ส่วน
 3. แก่นต้น ก้านเหลือง    1  ส่วน
 4. แก่นต้น ลีลาวดี   1  ส่วน
 5. แก่นต้น เพกา   1  ส่วน

นำมามัดรวมกัน นำไปต้มให้ตัวยาออกมาจากเนื้อไม้ รับประทาน อุ่นๆ วันละ 3 - 4 แก้ว  ระบบขับถ่ายจะค่อยๆดีขึ้น โดยตอนแรกจะเริ่มมีลม ในลำไส้ ผายลมบ่อย ต่อจากนั้นก็จะขับถ่ายสบาย ไม่เพลีย 

หมายเหตุ : ตาหลดป่า เป็นชื่อไม้ที่เรียกกันในภาคอีสาน ไม่ทราบชื่อกลาง ขยี้ใบดมกลิ่นดูจะ  คล้ายน้อยโหน่ง(อีสานเรียกว่า หมากตาหลด) 

 

comments
You are here สมุนไพรใกล้ตัว:: ยาระบาย แก้ท้องผูก
powered by Is Banned ???