ราศีกุมภ์ aquarius

หรือ ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์  -  ๑๒ มีนาคม

ราศีแห่ง มนุษยธรรม สัญญลักษณ์ของชาวราศีนี้คือ  คนถือคนโท ผู้รู้ทั้งศาสตร์และศิลป มีความแปลกใหม่ ความคิดแหวกแนวกว่าใครๆ  อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ ราศีกุมภ์  ชาว ราศีกุมภ์ที่พัฒนาตนเองมาดีแล้ว จะเป็นผู้จิตใจภักดีและซื่อตรงต่อผู้มีคุณ อ่อนโยน รักศิลปและดนตรี มีความตั้งใจกล้า ร่าเริงและอดทน ทั้งมีอำนาจพิเศษที่จะควบคุมกิจการงานของตนให้สำเร็จได้อย่างดียิ่ง ชอบมองสิ่งต่างๆทั้งในแง่ วิทยาศาสตร์และปรัชญา และเป็นนักเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพยิ่ง  ชาวราศีกุมภ์ที่เสื่อม จะมีความรู้สึกไปในทางเห็นแก่ตัว ชอบคุยถึงสิ่งที่ตัวเองยังทำไม่ได้

ชาวราศีนี้ จะเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เรียนรู้เร็ว ชอบร่าเริงสนุกสนาน เป็นผู้เสียสละ มีมิตรแท้เพราะเข้าใจอ่านนิสัยคนออก

โรคภัยไข้เจ็บ

มักเป็นโรคเกี่ยวกับ โลหิตไม่ปกติ โรคเกี่ยวกับทางใจ