ใคร...ที่ใช้สมารทโฟนระดับไฮเอนด์ ที่สามารถส่งไฟล์ระหว่างโทรศัพท์ด้วยกัน ด้วยการเอาเครื่องมาแตะกัน นั่นแหละคุณกำลังใช้เทคโนโลยี่ NFC อยู่  ส่วนท่านใดที่มือถือของคุณยังไม่มีความสามารถนี้ โปรดจำไว้ว่ามือถือเครื่องต่อไปจำเป็นต้องมี NFC  ทำไม หรือ....

 

 

NFC หรือ Near Field Communication เป็นเทคโนโลยี่สื่อสารที่ใช้ในการสงขอมูลระยะสั้นที่มีความปลอดภัยสูง ที่ปัจจุบันมีใช้ในโทรศัพท์ระดับไฮเอนด์ นิยมเอามาประยุกต์ใช้ในการชําระค่าบริการ หรือชําระค่าสินคากันมากในตางประเทศ รวมถึงบางบริษัทนําเทคโนโลยี NFC นี้ ไปใชเปน secure keycards หรือ business cards เพื่อความรักษาความปลอดภัยตางๆ

ตอนนี้บ้านเราก็เริ่มมีให้เห็นกันบ้างแล้ว ... การชำระค่าบริการผ่านมือถือ ... ในอนาคตอันใกล้นี้การใช้เงินสดจะค่อยๆหายไป เงินดิจิทัลจะเข้ามาแทนที่ มือถือของคุณจะเป็นอะไรที่มากกว่าโทรศัพท์ และมันจะทำหน้าที่เป็นกระเป๋าเงินของคุณด้วย

 

 

มือถือของคุณ มี NFC หรือยัง ... ????