ไหลเรือไฟ นครพนม

งานประเพณีไหลเรือไฟ เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศของจังหวัดนครพนม ที่วิถีชีวิตผู้คนผูกพันกับ สายน้ำโขง งานประเพณีไหลเรือไฟจัดขึ้นทุกปีในวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา  ตามคติความเชื่อที่ว่า เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ ที่ริมฝั่งน้ำนัมทานที ซึ่งตามพุทธประวัติกล่าวว่า ครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรม ในพิภพของนาคใต้เมืองบาดาล เมื่อพระองค์เสด็จกลับทางฝ่ายพญานาคได้ทูลขอให้พระองค์ประทับรอย พระบาทไว้ ณ ริมฝั่งน้ำนัมทานที พระองค์จึงได้ประทับรอยพระบาทไว้ ณ หาดทรายริมน้ำตามประสงค์ของ พญานาค ซึ่งรอยพระบาทที่ประทับไว้นี้ ไม่เพียงแต่เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าพญานาคเท่านั้น ยังเป็นที่เคารพของเหล่าเทวดาและมนุษย์ด้วย   จึงแสดงออกด้วยการไหลเรือไฟบูชารอยพระพุทธบาทของพระองค์   

พระธาตุท่าอุเทน

นครพนม เป็นเมืองเก่าแก่ ที่มีประวัติมายาวนานนนน... มีสถานที่ท่องเที่ยว และโบราณสถานให้เยี่ยมชมมากมาย ตอนนี้ (มีนาคม 2555) ชีพจรลงเท้ามาอยู่ที่นครพนมสองสัปดาห์ กว่าๆเข้าไปแล้ว เลยถือโอกาสขับรถเลาะริมแม่น้ำโขง เก็บภาพสวยๆไปเรื่อยๆ  ตามคำแนะนำของน้องชายที่มาตั้งรกราก ที่จังหวัดนครพนม เมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว

พระธาตุท่าอุเทน  ซึ่งเป็น พระธาตุประจำวันเกิด วันศุกร์  ก็เป็นหนึ่งในรายการที่ตั้งใจไว้ว่า ต้องไปนมัสการ เยี่ยมชม และเก็บภาพสวยๆ มาฝาก ตามประวัติกล่าวไว้ว่า พระธาตุท่าอุเทน ก่อสร้างเมื่อปี พศ 2454  โดย พระอาจารย์สีทัตถ์ ร่วมกับภิกษุและชาวบ้านช่วยกันก่อสร้าง รอบๆพระธาตุมีสิ่งก่อสร้างในรูปทรงแบบล้านช้างดูสวยงาม