ไหลเรือไฟ นครพนม

งานประเพณีไหลเรือไฟ เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศของจังหวัดนครพนม ที่วิถีชีวิตผู้คนผูกพันกับ สายน้ำโขง งานประเพณีไหลเรือไฟจัดขึ้นทุกปีในวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา  ตามคติความเชื่อที่ว่า เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ ที่ริมฝั่งน้ำนัมทานที ซึ่งตามพุทธประวัติกล่าวว่า ครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรม ในพิภพของนาคใต้เมืองบาดาล เมื่อพระองค์เสด็จกลับทางฝ่ายพญานาคได้ทูลขอให้พระองค์ประทับรอย พระบาทไว้ ณ ริมฝั่งน้ำนัมทานที พระองค์จึงได้ประทับรอยพระบาทไว้ ณ หาดทรายริมน้ำตามประสงค์ของ พญานาค ซึ่งรอยพระบาทที่ประทับไว้นี้ ไม่เพียงแต่เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าพญานาคเท่านั้น ยังเป็นที่เคารพของเหล่าเทวดาและมนุษย์ด้วย   จึงแสดงออกด้วยการไหลเรือไฟบูชารอยพระพุทธบาทของพระองค์   

ปี พ.ศ 2556 นี้ ทางจังหวัดนครพนม ได้มีการจัดงานไหลเรือไฟอย่างยิ่งใหญ่ งานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 12  -  20  ตุลาคม  มีมหรสพให้ชมฟรี  รายระเอียดตามภาพประกาศข้างล่าง การไหลเรือไฟ จะจัดในวันที่ 19 ตุลาคม  คุณๆ ที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศ ต้นหนาว ริมแม่น้ำโขง  ชมวิวทิวทัศน์  ริมน้ำ เชิญครับ รับรองไม่ผิดหวัง

ไหลเรือไฟ นครพนม
 
ไหลเรือไฟ นครพนม
 
ไหลเรือไฟ นครพนม