คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา

ตราประจำจังหวัดนครราชสีมา

 

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช
ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

 
 
 
 

ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่น ๆ ไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และ เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา มีประวัติศาสตร์ยาวนาน หลายยุคหลายสมัย  ประวัติศาสตร์ที่คนไทยรู้จักกันดี ก็เรื่อง ท้าวสุรนารี  ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ ยกทัพลาวมายึดครองเมืองนครราชสีมา ชาวเมืองนครราชสีมา ได้รวมตัวกันต่อต้านกองทัพลาวของเจ้าอนุวงศ์  มีการรบ ณ ทุ่งสัมฤทธิ และผู้นำในการสนับสนุนช่วยเหลือการรบ คือ คุณหญิงโม ภริยาปลัดเมืองนครราชสีมา  ภายหลัง คุณหญิงโมได้รับการแต่งตั้งเป็นท้าวสุรนารี 

วิทยุออนไลน์นครราชสีมา