คำขวัญประจำจังหวัดหนองคาย

ตราประจำจังหวัดหนองคาย

 

วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส
สะพานไทย-ลาว

 
 
 
 

ข้อมูลจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นจังหวัดชายแดนและเป็นจังหวัดที่เงียบสงบ น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา เมืองหนองคายบริเวณที่ตั้งศูนย์กลางจังหวัดได้รับฉายาใหม่ว่า "พัทยาอีสานเหนือ" เพราะเมืองหนองคายเป็นเมืองท่าและมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแนวยาวขนานไปกับแม่น้ำโขง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเมืองพัทยาที่ตั้งเมืองขนานไปกับหาด เพราะเหตุนี้เองที่หาดจอมมณีจังหวัดหนองคายได้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หาดพัทยาอีสาน"

วิทยุออนไลน์หนองคาย

  • ------------
  • ----------