วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนยอดดอยน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1.5 กิโลเมตรเป็นวัดเก่าแก่  สร้างตั้งแต่สมัยเชียงแสน (โยนกนคร)  ในวัดมีเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ที่บรรจุพระบรมธาตุ (กำลังบูรณะ เนื่องจากแผ่นดินไหว ทำให้เจดีย์เสียหาย)  ตอนไปถึงค่อนข้างบ่ายแก่ๆ อากาศเย็นสบาย เงียบสงบ โบสถ์ แบบล้านนานี่สวยไปอีกแบบหนึ่ง