คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร

 

mokdahan logo

หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา 
 แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน 
 กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา 
 ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน
 
 

ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 642 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 410กิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึงของจังหวัดนครพนม

วิทยุออนไลน์มุกดาหาร